ไทยน้ำทิพย์ จับมือภาครัฐ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน จัดงาน “พิธีสืบชะตา – ยอคุณแม่น้ำวัง” ร่วมทำสิ่งดีๆ ภายใต้ โครงการอนุรักษ์แม่น้ำวัง อย่างต่อเนื่อง ปีที่ 4
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของโลก นำโดย นายวีระ อัครพุทธิพร ที่ปรึกษา บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ กรรมการ
มูลนิธิโคคา –โคลา (ที่ 4 จากซ้าย)และ นายสำเริง ไตรคุ้มดัน ผู้จัดการโรงงานไทยน้ำทิพย์ ลำปาง (ขวาสุด) ร่วมมือกับกรมเจ้าท่า สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะคา จัดงาน “พิธีสืบชะตา – ยอคุณแม่น้ำวัง” ภายใต้โครงการอนุรักษ์แม่น้ำวังขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีอาสาสมัครพนักงานจากบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวบ้านในชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคาและบริเวณใกล้เคียงกว่า 1,500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,999 ต้น บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำ และ ปลูกหญ้าแฝกจำนวน 350,000 ต้น พร้อมกำจัดวัชพืชในแม่น้ำวัง ณ บริเวณบ้านเหล่า บ้านท่าผา บ้านไร่อ้อย และบ้านวังพร้าว จังหวัดลำปาง เมื่อเร็ว ๆ นี้

“โครงการอนุรักษ์แม่น้ำวัง” ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพราะไทยน้ำทิพย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำ ตามพระราชดำรัสของในหลวงที่ว่า “น้ำคือชีวิต” โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสนองพระราชดำริ เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสกนิกรชาวไทย จึงกำหนดให้การจัดการเรื่อง “น้ำ” เป็นวาระสำคัญของบริษัทฯ และในปี พ.ศ. 2553 นี้ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคืนชีวิตสู่สายน้ำ อันเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่โลก ด้วยการผสานความยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำ ภายใต้แคมเปญ ‘Live Positively ร่วมทำสิ่งดีๆ เพื่อเรา...เพื่อโลก’