มูลนิธิไทยน้ำทิพย์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2553
<p>มูลนิธิไทยน้ำทิพย์ นำโดย คุณพงส์ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานไทยน้ำทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2553 จำนวนทั้งสิ้น 266 ทุน โดยมีบุตรพนักงานไทยน้ำทิพย์และตัวแทนจากโรงงานทั่วประเทศเข้ารับมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพนักงานไทยน้ำทิพย์นอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่พนักงานทุกคน </p> <p>ในภาพ (แถวหลัง จากซ้ายไปขวา) นายธราธร คุณชนก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ปฏิบัติการ นายทิพยชัย สุนันทชัยกุล ที่ปรึกษา นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการ มร. ฮอร์เฮ่ ชาร์ซาเร็ตต้า กรรมการผู้จัดการ นายชาคริต บุญชัยเสรี รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-บริหารทรัพยากรบุคคล และ นายธนน ทองสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ณ ห้องประชุม 301 โรงงานไทยน้ำทิพย์ หัวหมาก </p>