ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ มินิทเมด ลุ้นบินตามใจ

เทสโก้ โลตัส - รางวัล ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สำหรับเดินทาง ไป-กลับ ภายในประเทศ จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มูลค่ารางวัลละ 20,440 บาท สำหรับ 2 ที่นั่ง / 1 รางวัล จำนวน 10 รางวัล บิ๊กซี - รางวัล ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สำหรับเดินทาง ไป-กลับ ภายในประเทศ จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มูลค่ารางวัลละ 20,440 บาท สำหรับ 2 ที่นั่ง / 1 รางวัล จำนวน 6 รางวัล แฟมิลี่มาร์ท - รางวัล ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สำหรับเดินทาง ไป-กลับ ภายในประเทศ จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มูลค่ารางวัลละ 20,440 บาท สำหรับ 2 ที่นั่ง / 1 รางวัล จำนวน 1 รางวัล